Mikołaj Kornicz Siestrzeniec – burgrabia z charakterem

Tym razem publikuję tekst, który jest fragmentem większej całości. Pracy którą napisałem kilka lat temu. Po pewnych modyfikacjach trafia on na łamy portalu Klubu Zagłębiowskiego. Niniejszy artykuł dedykuję tym wszystkim, którzy swoją przygodę z historią Zagłębia Dąbrowskiego dopiero zaczynają…. Za

/ Brak komentarzy

Mikołaj Kornicz Siestrzeniec – burgrabia z charakterem

Tym razem publikuję tekst, który jest fragmentem większej całości. Pracy którą napisałem kilka lat temu. Po pewnych modyfikacjach trafia on na łamy portalu Klubu Zagłębiowskiego. Niniejszy artykuł dedykuję tym wszystkim, którzy swoją przygodę z historią Zagłębia Dąbrowskiego dopiero zaczynają…. Za

/ Brak komentarzy

Historia przedwojennych lokali gastronomicznych Sosnowca

Dnia 7 grudnia w sosnowieckiej restauracji Stacja Sosnowiec (ul. Teatralna 9) odbędzie się spotkanie mające na celu przypomnienie wspaniałych tradycji naszych przedwojennych lokali gastronomicznych. Impreza będzie dwuczęściowa, złożą się na nią wykład historyczny i koncert. W pierwszej części zatytułowanej “Lokale

/ Brak komentarzy

Historia przedwojennych lokali gastronomicznych Sosnowca

Dnia 7 grudnia w sosnowieckiej restauracji Stacja Sosnowiec (ul. Teatralna 9) odbędzie się spotkanie mające na celu przypomnienie wspaniałych tradycji naszych przedwojennych lokali gastronomicznych. Impreza będzie dwuczęściowa, złożą się na nią wykład historyczny i koncert. W pierwszej części zatytułowanej “Lokale

/ Brak komentarzy

Zagłębiacy na frontach pierwszej i drugiej wojny światowej oraz w okresie powojennym. Wybrane sylwetki

Mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego brali czynny udział w walkach toczących się podczas pierwszej i drugiej wojny światowej. Jak również podczas wojny polsko – bolszewickiej i powstań śląskich, a także powstania warszawskiego. Wśród Zagłębiaków znajdują się także żołnierze wyklęci, którzy po rozwiązaniu

/ Brak komentarzy

Zagłębiacy na frontach pierwszej i drugiej wojny światowej oraz w okresie powojennym. Wybrane sylwetki

Mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego brali czynny udział w walkach toczących się podczas pierwszej i drugiej wojny światowej. Jak również podczas wojny polsko – bolszewickiej i powstań śląskich, a także powstania warszawskiego. Wśród Zagłębiaków znajdują się także żołnierze wyklęci, którzy po rozwiązaniu

/ Brak komentarzy

Problemy z dyscypliną w 1 Pułku Strzelców Bytomskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego na terenie Zagłębia Dąbrowskiego

  Koniec pierwszej wojny światowej oraz rozpoczęcie walki politycznej o uznanie odrodzonego państwa polskiego zakończonej sukcesem na konferencji paryskiej w 1919 r. nie były finalizacją procesu reanimacji Rzeczypospolitej Polski. Jej władze stanęły przed całym zestawem różnorakich problemów, które były efektem

/ Brak komentarzy

Problemy z dyscypliną w 1 Pułku Strzelców Bytomskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego na terenie Zagłębia Dąbrowskiego

  Koniec pierwszej wojny światowej oraz rozpoczęcie walki politycznej o uznanie odrodzonego państwa polskiego zakończonej sukcesem na konferencji paryskiej w 1919 r. nie były finalizacją procesu reanimacji Rzeczypospolitej Polski. Jej władze stanęły przed całym zestawem różnorakich problemów, które były efektem

/ Brak komentarzy

Sprawa umieszczenia jeńców ukraińskich w Sosnowcu podczas wojny polsko – bolszewickiej. Zarys

Kwestia pobytu jeńców ukraińskich w Sosnowcu podczas wojny polsko – bolszewickiej nie była dotąd szczegółowo opisana. Powody takiego stanu rzeczy są co najmniej trzy. Rozproszenie źródeł dotyczących niniejszego tematu oraz ich różny stan zachowania, niewielka ilość historyków zajmujących się dziejami

/ Brak komentarzy

Sprawa umieszczenia jeńców ukraińskich w Sosnowcu podczas wojny polsko – bolszewickiej. Zarys

Kwestia pobytu jeńców ukraińskich w Sosnowcu podczas wojny polsko – bolszewickiej nie była dotąd szczegółowo opisana. Powody takiego stanu rzeczy są co najmniej trzy. Rozproszenie źródeł dotyczących niniejszego tematu oraz ich różny stan zachowania, niewielka ilość historyków zajmujących się dziejami

/ Brak komentarzy

Kwestia pochówków żołnierzy armii radzieckiej na terenie Zagłębia Dąbrowskiego w latach 40-tych XX wieku

Zapraszam Państwa do lektury kolejnego tekstu mojego autorstwa, opublikowanego w V tomie „Śląskiego Rocznika Fortecznego” w 2014 roku. Na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, którego trzon stanowią takie miasta jak: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin, Wojkowice oraz Czeladź znajdują się groby żołnierzy radzieckich,

/ 5 komentarze

Kwestia pochówków żołnierzy armii radzieckiej na terenie Zagłębia Dąbrowskiego w latach 40-tych XX wieku

Zapraszam Państwa do lektury kolejnego tekstu mojego autorstwa, opublikowanego w V tomie „Śląskiego Rocznika Fortecznego” w 2014 roku. Na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, którego trzon stanowią takie miasta jak: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin, Wojkowice oraz Czeladź znajdują się groby żołnierzy radzieckich,

/ 5 komentarze

Historia jednej kamienicy: Sosnowiec, Trzeciego Maja 13

Zielona kamieniczka przy ulicy Trzeciego Maja 13 należała w przeszłości do Oppenheimów, znanej sosnowieckiej rodziny żydowskiej. Przed I wojną światową, zanim zmieniono nazwę ulicy i numerację domów, stała przy ulicy Głównej pod numerem 16. Wzniósł ją zapewne Adolf Oppenheim, jeden

/ 2 komentarze

Historia jednej kamienicy: Sosnowiec, Trzeciego Maja 13

Zielona kamieniczka przy ulicy Trzeciego Maja 13 należała w przeszłości do Oppenheimów, znanej sosnowieckiej rodziny żydowskiej. Przed I wojną światową, zanim zmieniono nazwę ulicy i numerację domów, stała przy ulicy Głównej pod numerem 16. Wzniósł ją zapewne Adolf Oppenheim, jeden

/ 2 komentarze

Żołnierz z 23-go…

To artykuł inny niż, te które dotychczas opublikowałem. Ten tekst jest dla mnie wyjątkowy, ponieważ powstał w efekcie spotkań z człowiekiem, który służył w Wojsku Polskim w okesie IIRP i brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Odbiór na żywo,

/ Brak komentarzy

Żołnierz z 23-go…

To artykuł inny niż, te które dotychczas opublikowałem. Ten tekst jest dla mnie wyjątkowy, ponieważ powstał w efekcie spotkań z człowiekiem, który służył w Wojsku Polskim w okesie IIRP i brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Odbiór na żywo,

/ Brak komentarzy