Ksiądz Stanisław Bilski czyli modernizm nad Brynicą

Grodziecka parafia p.w. św. Katarzyny w swojej kilkusetletniej historii miała zasadniczo szczęście do swoich zarządców. Pomimo różnych przeciwności losu starali się oni dbać zarówno o powierzoną im świątynię, jak i parafian. Proboszczem, który szczególnie zapisał się w historii obecnej dzielnicy

/ Brak komentarzy

Ksiądz Stanisław Bilski czyli modernizm nad Brynicą

Grodziecka parafia p.w. św. Katarzyny w swojej kilkusetletniej historii miała zasadniczo szczęście do swoich zarządców. Pomimo różnych przeciwności losu starali się oni dbać zarówno o powierzoną im świątynię, jak i parafian. Proboszczem, który szczególnie zapisał się w historii obecnej dzielnicy

/ Brak komentarzy

Struktura ludności w XIX i na początku XX wieku na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego

  Jak stwierdza Ryszard Kaczmarek – uprzemysłowienie terenów określanych mianem Zagłębia Dąbrowskiego miało decydujący wpływ na urbanizację obszarów nad Brynicą. Był to niezwykle silny impuls, który doprowadził do zasadniczych zmian zarówno w strukturze ludności jaki zagospodarowaniu zagłębiowskich wsi i miast.

/ Brak komentarzy

Struktura ludności w XIX i na początku XX wieku na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego

  Jak stwierdza Ryszard Kaczmarek – uprzemysłowienie terenów określanych mianem Zagłębia Dąbrowskiego miało decydujący wpływ na urbanizację obszarów nad Brynicą. Był to niezwykle silny impuls, który doprowadził do zasadniczych zmian zarówno w strukturze ludności jaki zagospodarowaniu zagłębiowskich wsi i miast.

/ Brak komentarzy

Stanisław Skarbiński – przywracanie pamięci

W dniu 27 kwietnia 2018 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie odbyło się uroczyste zakończenie edukacji przez klasy trzecie. Podczas tego wydarzenia miało miejsce wręczenie nagrody im. Stanisława Skarbińskiego dla najlepszego „ścisłowca” szkoły. Nagroda ta została

/ Brak komentarzy

Stanisław Skarbiński – przywracanie pamięci

W dniu 27 kwietnia 2018 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie odbyło się uroczyste zakończenie edukacji przez klasy trzecie. Podczas tego wydarzenia miało miejsce wręczenie nagrody im. Stanisława Skarbińskiego dla najlepszego „ścisłowca” szkoły. Nagroda ta została

/ Brak komentarzy

„Kopernik” – egzamin dojrzałości 1929

„W myśl rozporządzenia Kuratorjum Okręgu Szkolnego Krakowskiego z dnia 10 kwietnia 1929 r. L.II-3640-29 powołuję na członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia w bieżącym roku szkolnym zwyczajowego egzaminu dojrzałości dla abiturjentów Gimnazjum następujących nauczycieli klasy VIII-ej: 1/ Ks. Antoni Uchto

/ 1 komentarz

„Kopernik” – egzamin dojrzałości 1929

„W myśl rozporządzenia Kuratorjum Okręgu Szkolnego Krakowskiego z dnia 10 kwietnia 1929 r. L.II-3640-29 powołuję na członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia w bieżącym roku szkolnym zwyczajowego egzaminu dojrzałości dla abiturjentów Gimnazjum następujących nauczycieli klasy VIII-ej: 1/ Ks. Antoni Uchto

/ 1 komentarz

Kwestia zasięgu terytorialnego Zagłębia Dąbrowskiego. Geneza

Niezwykle trudnym zadaniem jest precyzyjne zakreślenie granic Zagłębia Dąbrowskiego. Zresztą z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż Józef Cieszkowski, któremu przypisuje się wprowadzenie do terminologii geologicznej pojęcia „zagłębie”, nie przypuszczał, iż ewoluuje ono do potocznego określenia geograficznego. Pod względem historycznym obszar

/ 2 komentarze

Kwestia zasięgu terytorialnego Zagłębia Dąbrowskiego. Geneza

Niezwykle trudnym zadaniem jest precyzyjne zakreślenie granic Zagłębia Dąbrowskiego. Zresztą z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż Józef Cieszkowski, któremu przypisuje się wprowadzenie do terminologii geologicznej pojęcia „zagłębie”, nie przypuszczał, iż ewoluuje ono do potocznego określenia geograficznego. Pod względem historycznym obszar

/ 2 komentarze

Historia terminu „Zagłębie”. Geneza nazwy małej ojczyzny

Pojęcie „zagłębie” to stosunkowo młody termin. Chociaż powstał on w dziewiętnastym stuleciu, nie był, jak się wydaje określeniem, które od samego początku było w powszechnym użyciu. Obszar Zagłębia Dąbrowskiego, pod względem geologicznym, przy okazji badań prowadzonych na terenie Śląska, badali

/ Brak komentarzy

Historia terminu „Zagłębie”. Geneza nazwy małej ojczyzny

Pojęcie „zagłębie” to stosunkowo młody termin. Chociaż powstał on w dziewiętnastym stuleciu, nie był, jak się wydaje określeniem, które od samego początku było w powszechnym użyciu. Obszar Zagłębia Dąbrowskiego, pod względem geologicznym, przy okazji badań prowadzonych na terenie Śląska, badali

/ Brak komentarzy

Będzin i… bitwa pod Beresteczkiem

W Będzinie w roku 1897 z inicjatywy sosnowieckiego przemysłowca Henryka Dietla rozpoczęto budowę koszar wojskowych. Ich plany opracowano w latach 90. XIX w. Na ten cel przeznaczono teren o powierzchni 4,27 ha i fundusze w wysokości 306 386 rubli. Stacjonował

/ Brak komentarzy

Będzin i… bitwa pod Beresteczkiem

W Będzinie w roku 1897 z inicjatywy sosnowieckiego przemysłowca Henryka Dietla rozpoczęto budowę koszar wojskowych. Ich plany opracowano w latach 90. XIX w. Na ten cel przeznaczono teren o powierzchni 4,27 ha i fundusze w wysokości 306 386 rubli. Stacjonował

/ Brak komentarzy

Niepodległa 1918. Zagłębie Piłsudskiego. Na drodze ku wolności

W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i tym samym powrót po 123 latach na polityczną mapę Europy. Udało się tego dokonać pomimo licznych sporów, kłótni, zdrad, porażek, a także starć na polach bitew. Zarówno tam gdzie bronią

/ Brak komentarzy

Niepodległa 1918. Zagłębie Piłsudskiego. Na drodze ku wolności

W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i tym samym powrót po 123 latach na polityczną mapę Europy. Udało się tego dokonać pomimo licznych sporów, kłótni, zdrad, porażek, a także starć na polach bitew. Zarówno tam gdzie bronią

/ Brak komentarzy