Genealogia

„Genealogia to dla mnie jedna z największych przygód życia”. Wywiad z Anną Urgacz-Szczęsną w More Maiorum

1.  Na stronie „Klubu Zagłębiowskiego” pisze Pani, że jest Sosnowiczanką z dziada, pradziada. Kiedy najstarszy znany Pani przodek osiedlił się w Sosnowcu? Tego niestety nie wiem. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że osoby o nazwisku Urgacz lub jego oboczności,

/ 3 komentarze

„Genealogia to dla mnie jedna z największych przygód życia”. Wywiad z Anną Urgacz-Szczęsną w More Maiorum

1.  Na stronie „Klubu Zagłębiowskiego” pisze Pani, że jest Sosnowiczanką z dziada, pradziada. Kiedy najstarszy znany Pani przodek osiedlił się w Sosnowcu? Tego niestety nie wiem. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że osoby o nazwisku Urgacz lub jego oboczności,

/ 3 komentarze

„W dziełach swoich… Przemysłowcy i społecznicy Zagłębia Dąbrowskiego” – próba recenzji

Dorota Starościak, prawnuczka Stanisława Skarbińskiego seniora, inżyniera mechanika, dyrektora pierwszej w Królestwie Polskim a piątej w świecie cementowni „Grodziec”, publikująca do tej pory artykuły, będące przyczynkami do książki „W dziełach swoich… Przemysłowcy i społecznicy Zagłębia Dąbrowskiego”, w regionalnym piśmie „Nowe

/ 1 komentarz

„W dziełach swoich… Przemysłowcy i społecznicy Zagłębia Dąbrowskiego” – próba recenzji

Dorota Starościak, prawnuczka Stanisława Skarbińskiego seniora, inżyniera mechanika, dyrektora pierwszej w Królestwie Polskim a piątej w świecie cementowni „Grodziec”, publikująca do tej pory artykuły, będące przyczynkami do książki „W dziełach swoich… Przemysłowcy i społecznicy Zagłębia Dąbrowskiego”, w regionalnym piśmie „Nowe

/ 1 komentarz

Zarys biografii Jana Kiepury

Biografię Jana Kiepury należałoby rozpocząć wspominając jego rodziców, gdzie się urodzili i jak doszło do tego, że osiedlili się w Sosnowcu. Ojciec Franciszek Kiepura urodził się 30 września 1877 roku we wsi Węglowice w powiecie częstochowskim. W wieku szesnastu lat

/ 16 komentarze

Zarys biografii Jana Kiepury

Biografię Jana Kiepury należałoby rozpocząć wspominając jego rodziców, gdzie się urodzili i jak doszło do tego, że osiedlili się w Sosnowcu. Ojciec Franciszek Kiepura urodził się 30 września 1877 roku we wsi Węglowice w powiecie częstochowskim. W wieku szesnastu lat

/ 16 komentarze

Grodzieckie zaduszki

Przełom października i listopada to czas nawiedzania cmentarzy, stawiania kwiatów i zapalania świeczek na grobach najbliższych, ale również zupełnie obcych osób, którym w ten sposób chcemy ofiarować chwilę zadumy, modlitwy i refleksji. Często w intencji zmarłego możemy jedynie odmówić pacierz,

/ Brak komentarzy

Grodzieckie zaduszki

Przełom października i listopada to czas nawiedzania cmentarzy, stawiania kwiatów i zapalania świeczek na grobach najbliższych, ale również zupełnie obcych osób, którym w ten sposób chcemy ofiarować chwilę zadumy, modlitwy i refleksji. Często w intencji zmarłego możemy jedynie odmówić pacierz,

/ Brak komentarzy

Wokół rodziny i nazwiska Urgacz

“Jeden z najstarszych rodów sosnowieckich wywodzący się z XVIII-wiecznych Hurgaczów zamieszkujących Pogoń”. Tyle czytamy w Sosnowieckiej Encyklopedii Historycznej Jana Przemszy-Zielińskiego. W innych opracowaniach tego regionalisty znajduję informację, że nazwisko występuje na tym terenie już na przełomie XVII i XVIII wieku. 

/ 1 komentarz

Wokół rodziny i nazwiska Urgacz

“Jeden z najstarszych rodów sosnowieckich wywodzący się z XVIII-wiecznych Hurgaczów zamieszkujących Pogoń”. Tyle czytamy w Sosnowieckiej Encyklopedii Historycznej Jana Przemszy-Zielińskiego. W innych opracowaniach tego regionalisty znajduję informację, że nazwisko występuje na tym terenie już na przełomie XVII i XVIII wieku. 

/ 1 komentarz

Jęzor w nowym świetle

Lektura wydanej w 2013 roku książki „Inwentarze i lustracje klucza sławkowskiego z XVII i XVIII wieku” w opracowaniu Sławomira Witkowskiego i Jarosława Krajniewskiego, prócz oczekiwanej dużej porcji informacji genealogicznych, dała mi również zupełnie nową wiedzę o dzielnicy Sosnowca, Jęzorze. Dotąd

/ Brak komentarzy

Jęzor w nowym świetle

Lektura wydanej w 2013 roku książki „Inwentarze i lustracje klucza sławkowskiego z XVII i XVIII wieku” w opracowaniu Sławomira Witkowskiego i Jarosława Krajniewskiego, prócz oczekiwanej dużej porcji informacji genealogicznych, dała mi również zupełnie nową wiedzę o dzielnicy Sosnowca, Jęzorze. Dotąd

/ Brak komentarzy