Będzin

Klub Sportowy „Solvay”. Historia warta uratowania

W Grodźcu, przed wybuchem drugiej wojny światowej, działała duża liczba organizacji, które miały znaczący wpływ na ówczesny polityczny, a także kulturalny koloryt tego miejsca. Mowa tu m.in. o: Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwie Narodowym, Komunistycznej Partii Polski, Towarzystwie Uniwersytetu Robotniczego, Pierwszym

/ 6 komentarze

Klub Sportowy „Solvay”. Historia warta uratowania

W Grodźcu, przed wybuchem drugiej wojny światowej, działała duża liczba organizacji, które miały znaczący wpływ na ówczesny polityczny, a także kulturalny koloryt tego miejsca. Mowa tu m.in. o: Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwie Narodowym, Komunistycznej Partii Polski, Towarzystwie Uniwersytetu Robotniczego, Pierwszym

/ 6 komentarze

Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Grodźcu

 Artykuł ten nie jest monografią Ochotniczej Straży Pożarnej „Grodziec”, ale przypomnieniem najważniejszych informacji dotyczących genezy jej powstania. To także wyraz szacunku dla ludzi, którzy podczas akcji pożarniczych niejednokrotnie ryzykują własne życie.  Pożary były zmorą każdej miejscowości, w której dominowała drewniana

/ Brak komentarzy

Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Grodźcu

 Artykuł ten nie jest monografią Ochotniczej Straży Pożarnej „Grodziec”, ale przypomnieniem najważniejszych informacji dotyczących genezy jej powstania. To także wyraz szacunku dla ludzi, którzy podczas akcji pożarniczych niejednokrotnie ryzykują własne życie.  Pożary były zmorą każdej miejscowości, w której dominowała drewniana

/ Brak komentarzy

W trosce o…

  W Królestwie Polskim oraz II Rzeczypospolitej z różnym skutkiem radzono sobie z codziennymi problemami oraz potrzebami lokalnej społeczności. Zwłaszcza tej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej czy też mieszkaniowej. Mowa tu zarówno o władzach lokalnych, jak również o

/ Brak komentarzy

W trosce o…

  W Królestwie Polskim oraz II Rzeczypospolitej z różnym skutkiem radzono sobie z codziennymi problemami oraz potrzebami lokalnej społeczności. Zwłaszcza tej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej czy też mieszkaniowej. Mowa tu zarówno o władzach lokalnych, jak również o

/ Brak komentarzy

Dorotka. Wzgórze o wielu obliczach

  Niniejszy artykuł dedykuję dr inż. Dorocie Starościak, Jerzemu Sz. Wieczorkowi i Filipowi Wachowi, którzy tak wiele zrobili, nie szukając pochwał i rozgłosu, aby ocalić od zapomnienia historię Grodźca oraz ludzi, którzy ją tworzyli. Wzgórze św. Doroty (380,3 m n.p.m.)

/ Brak komentarzy

Dorotka. Wzgórze o wielu obliczach

  Niniejszy artykuł dedykuję dr inż. Dorocie Starościak, Jerzemu Sz. Wieczorkowi i Filipowi Wachowi, którzy tak wiele zrobili, nie szukając pochwał i rozgłosu, aby ocalić od zapomnienia historię Grodźca oraz ludzi, którzy ją tworzyli. Wzgórze św. Doroty (380,3 m n.p.m.)

/ Brak komentarzy

Sprawa Kempy

W okresie dwudziestolecia międzywojennego zgromadzenia gromady wsi Grodziec (obecnej dzielnicy Będzina) odbywały się pod przewodnictwem wójta, podczas gdy zgodnie z prawem, wspomnianym zgromadzeniom powinien przewodniczyć sołtys. W Grodźcu urząd ten zlikwidowały niemieckie władze podczas pierwszej wojny światowej. Pod koniec lat

/ Brak komentarzy

Sprawa Kempy

W okresie dwudziestolecia międzywojennego zgromadzenia gromady wsi Grodziec (obecnej dzielnicy Będzina) odbywały się pod przewodnictwem wójta, podczas gdy zgodnie z prawem, wspomnianym zgromadzeniom powinien przewodniczyć sołtys. W Grodźcu urząd ten zlikwidowały niemieckie władze podczas pierwszej wojny światowej. Pod koniec lat

/ Brak komentarzy

Rok 1915. Decyzja o powstaniu gminy Grodziec i jej następstwa

W roku 1866 w Królestwie Polskim miała miejsce ważna reforma administracyjna, której skutki odczuwalne są poniekąd do dnia dzisiejszego. Otóż, na podstawie „Ustawy o zarządzie gubernialnym i powiatowym w Królestwie Polskim” (która weszła w życie w 1867 r.) zostały powołane

/ 1 komentarz

Rok 1915. Decyzja o powstaniu gminy Grodziec i jej następstwa

W roku 1866 w Królestwie Polskim miała miejsce ważna reforma administracyjna, której skutki odczuwalne są poniekąd do dnia dzisiejszego. Otóż, na podstawie „Ustawy o zarządzie gubernialnym i powiatowym w Królestwie Polskim” (która weszła w życie w 1867 r.) zostały powołane

/ 1 komentarz

Z „wizytą” u sąsiada. Grodziec podczas pierwszej wojny światowej

W sierpniu 1914 roku rozpoczęła się pierwsza wojna światowa. Już pierwszego dnia niemieckie patrole operowały na granicy rosyjsko – pruskiej, mając za zadanie określenie sił wroga i ich lokację na tym terenie. Obecności rosyjskich wojsk nie stwierdzono. Był to efekt

/ Brak komentarzy

Z „wizytą” u sąsiada. Grodziec podczas pierwszej wojny światowej

W sierpniu 1914 roku rozpoczęła się pierwsza wojna światowa. Już pierwszego dnia niemieckie patrole operowały na granicy rosyjsko – pruskiej, mając za zadanie określenie sił wroga i ich lokację na tym terenie. Obecności rosyjskich wojsk nie stwierdzono. Był to efekt

/ Brak komentarzy

W rękach Norbertanek

W wieku XIII Grodziec, obecnie dzielnica Będzina, stanowił własność klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu. Przypuszcza się, iż mógł on zostać nadany klasztorowi przez Mieszka Plątonogiego, bądź jego syna Kazimierza I. Według kronikarza Jana Długosza miały go otrzymać od jednego z książąt piastowskich

/ Brak komentarzy

W rękach Norbertanek

W wieku XIII Grodziec, obecnie dzielnica Będzina, stanowił własność klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu. Przypuszcza się, iż mógł on zostać nadany klasztorowi przez Mieszka Plątonogiego, bądź jego syna Kazimierza I. Według kronikarza Jana Długosza miały go otrzymać od jednego z książąt piastowskich

/ Brak komentarzy