Będzin

Dwie wersje. Katastrofa górnicza na kopalni węgla kamiennego „Reden” w 1836 roku

  Niniejszy artykuł to głos w dyskusji na temat wypadków na kopalniach w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie zaborów i dwudziestoleciu międzywojennym. Ważny krok w tej kwestii wykonał dr Witold Wieczorek publikując na łamach Klubu Zagłębiowskiego artykuł na temat katastrofy na

/ Brak komentarzy

Dwie wersje. Katastrofa górnicza na kopalni węgla kamiennego „Reden” w 1836 roku

  Niniejszy artykuł to głos w dyskusji na temat wypadków na kopalniach w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie zaborów i dwudziestoleciu międzywojennym. Ważny krok w tej kwestii wykonał dr Witold Wieczorek publikując na łamach Klubu Zagłębiowskiego artykuł na temat katastrofy na

/ Brak komentarzy

Wódka, kamzela i modlitwa czyli tradycje i zwyczaje grodzieckich włościan

Niniejsza publikacja to nieco zmieniona, a zarazem rozszerzona wersja mojego tekstu, który ukazał się w gazetce „Odkrywamy Grodziec”. Artykuł ten ma za zadanie ocalić od zapomnienia wiedzę na temat zwyczajów i tradycji, które w okresie zaborów i dwudziestoleciu międzywojennym były

/ Brak komentarzy

Wódka, kamzela i modlitwa czyli tradycje i zwyczaje grodzieckich włościan

Niniejsza publikacja to nieco zmieniona, a zarazem rozszerzona wersja mojego tekstu, który ukazał się w gazetce „Odkrywamy Grodziec”. Artykuł ten ma za zadanie ocalić od zapomnienia wiedzę na temat zwyczajów i tradycji, które w okresie zaborów i dwudziestoleciu międzywojennym były

/ Brak komentarzy

Teodor Kubina. Ślązak z Zagłębiem w sercu

W dniu 28 października 1925 r., na podstawie bulli papieża Piusa XI „Vixdum Poloniae unitas” Zagłębie Dąbrowskie stało się częścią nowo utworzonej diecezji częstochowskiej. Jej pierwszym biskupem został ks. Teodor Kubina. Był to wykształcony i charyzmatyczny duchowny, który swoje życie

/ Brak komentarzy

Teodor Kubina. Ślązak z Zagłębiem w sercu

W dniu 28 października 1925 r., na podstawie bulli papieża Piusa XI „Vixdum Poloniae unitas” Zagłębie Dąbrowskie stało się częścią nowo utworzonej diecezji częstochowskiej. Jej pierwszym biskupem został ks. Teodor Kubina. Był to wykształcony i charyzmatyczny duchowny, który swoje życie

/ Brak komentarzy

Klub Sportowy „Solvay”. Historia warta uratowania

W Grodźcu, przed wybuchem drugiej wojny światowej, działała duża liczba organizacji, które miały znaczący wpływ na ówczesny polityczny, a także kulturalny koloryt tego miejsca. Mowa tu m.in. o: Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwie Narodowym, Komunistycznej Partii Polski, Towarzystwie Uniwersytetu Robotniczego, Pierwszym

/ 6 komentarze

Klub Sportowy „Solvay”. Historia warta uratowania

W Grodźcu, przed wybuchem drugiej wojny światowej, działała duża liczba organizacji, które miały znaczący wpływ na ówczesny polityczny, a także kulturalny koloryt tego miejsca. Mowa tu m.in. o: Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwie Narodowym, Komunistycznej Partii Polski, Towarzystwie Uniwersytetu Robotniczego, Pierwszym

/ 6 komentarze

Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Grodźcu

 Artykuł ten nie jest monografią Ochotniczej Straży Pożarnej „Grodziec”, ale przypomnieniem najważniejszych informacji dotyczących genezy jej powstania. To także wyraz szacunku dla ludzi, którzy podczas akcji pożarniczych niejednokrotnie ryzykują własne życie.  Pożary były zmorą każdej miejscowości, w której dominowała drewniana

/ Brak komentarzy

Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Grodźcu

 Artykuł ten nie jest monografią Ochotniczej Straży Pożarnej „Grodziec”, ale przypomnieniem najważniejszych informacji dotyczących genezy jej powstania. To także wyraz szacunku dla ludzi, którzy podczas akcji pożarniczych niejednokrotnie ryzykują własne życie.  Pożary były zmorą każdej miejscowości, w której dominowała drewniana

/ Brak komentarzy

W trosce o…

  W Królestwie Polskim oraz II Rzeczypospolitej z różnym skutkiem radzono sobie z codziennymi problemami oraz potrzebami lokalnej społeczności. Zwłaszcza tej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej czy też mieszkaniowej. Mowa tu zarówno o władzach lokalnych, jak również o

/ Brak komentarzy

W trosce o…

  W Królestwie Polskim oraz II Rzeczypospolitej z różnym skutkiem radzono sobie z codziennymi problemami oraz potrzebami lokalnej społeczności. Zwłaszcza tej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej czy też mieszkaniowej. Mowa tu zarówno o władzach lokalnych, jak również o

/ Brak komentarzy

Dorotka. Wzgórze o wielu obliczach

  Niniejszy artykuł dedykuję dr inż. Dorocie Starościak, Jerzemu Sz. Wieczorkowi i Filipowi Wachowi, którzy tak wiele zrobili, nie szukając pochwał i rozgłosu, aby ocalić od zapomnienia historię Grodźca oraz ludzi, którzy ją tworzyli. Wzgórze św. Doroty (380,3 m n.p.m.)

/ Brak komentarzy

Dorotka. Wzgórze o wielu obliczach

  Niniejszy artykuł dedykuję dr inż. Dorocie Starościak, Jerzemu Sz. Wieczorkowi i Filipowi Wachowi, którzy tak wiele zrobili, nie szukając pochwał i rozgłosu, aby ocalić od zapomnienia historię Grodźca oraz ludzi, którzy ją tworzyli. Wzgórze św. Doroty (380,3 m n.p.m.)

/ Brak komentarzy

Sprawa Kempy

W okresie dwudziestolecia międzywojennego zgromadzenia gromady wsi Grodziec (obecnej dzielnicy Będzina) odbywały się pod przewodnictwem wójta, podczas gdy zgodnie z prawem, wspomnianym zgromadzeniom powinien przewodniczyć sołtys. W Grodźcu urząd ten zlikwidowały niemieckie władze podczas pierwszej wojny światowej. Pod koniec lat

/ Brak komentarzy

Sprawa Kempy

W okresie dwudziestolecia międzywojennego zgromadzenia gromady wsi Grodziec (obecnej dzielnicy Będzina) odbywały się pod przewodnictwem wójta, podczas gdy zgodnie z prawem, wspomnianym zgromadzeniom powinien przewodniczyć sołtys. W Grodźcu urząd ten zlikwidowały niemieckie władze podczas pierwszej wojny światowej. Pod koniec lat

/ Brak komentarzy